Archiv pro rubriku: Nezařazené

Letní tábor 2021

Tábor ve Dřevíkově 2021

Letní stanový tábor ve Dřevíkově proběhne v temínu 10.-24.7.2021.

Cena tábora:

Registrovaný člen: 3.800,-   Registr. 2 sourozenci: 7.200,-  Registr. 3 sourozenci: 10.600,-

Neregistr. člen: 4.200,-         Nereg. 2 sourozenci: 7.800,-   Nereg.. 3 sourozenci: 11.800,-

Distribuce přihlášek proběhne od 10. ledna 2021. O přihlášku si napište na email: radka.dojcanova@seznam.cz . Na žádosti jinou cestou nebudeme brát zřetel. Do žádosti o přihlášku napište: jméno a příjmení dítěte a datum narození. Od dnešního dne budeme na základě došlých žádostí vytvářet pořadník a od 10. ledna rozesílat přihlášky a další informace k táboru, přednost budou mít registrovaní členové.

Registrace 2021

Registrace PS Přátelství 2021

Registrace proběhne pouze on-line. Pro registraci vyplň přihlášku a pošli ji na email: radka.dojcanova@seznam.cz. (Jinam neposílejte!!!!) Zároveň zaplať na účet 1202948339/0800 částku 200,- za jednu registraci, do zprávy pro příjemce napiš: Registrace 21 Příjmení a jméno. Termín pro registraci je do 10. ledna 2021.

Jsme si vědomi, že velkou část loňského roku jsme nemohli konat naši činnost, přesto věříme, že nám zachováte svoji přízeň, bez členské základny nebudeme moci fungovat dál. Hned, jak to bude možné, budeme pokračovat dál… Ostatně příprava na léto už je v plném proudu.

Benecko 2020

PS Přátelství Pardubice, Brožíkova 436, 530 09 Pardubice, ps.pratelstvi.pce@centrum.cz, tel.728077121, http://pratelstvi-pce.pionyr.cz/

Ve dnech 27. – 30.10.2020 (úterý – pátek) se koná setkání příznivců PS Přátelství Pardubice v chatě Na Rychlově na Benecku, odjíždíme v úterý odpoledne. Vracíme se v pátek odpoledne.

S sebou si vezměte sportovní oblečení, pořádnou turistickou obuv, čepici, hygienické potřeby, plavky, ručníky, pláštěnku, batoh, přezůvky, nějakou sladkost na zub, psací potřeby, dobrou náladu a chuť si to užít. Nezapomeňte případné léky a kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti a kontakt na rodiče v době konání akce – předáte u autobusu vedoucí zájezdu.

Cena za celý pobyt je 1.400,- pro registrované, 1.600,- pro neregistrované členy Pionýra.

Společně s odesláním přihlášky na e-mail pošlete na účet číslo 1202948339/0800 nevratnou zálohu
ve výši 500
,- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, jména účastníků. Doplatek pošlete nejpozději do 15. října 2020.

Přihlášku mi podepsanou a oskenovanou nebo vyfocenou zašlete na mail, přihláška je platná po zaplacení zálohy. Nejpozdější termín pro odevzdání přihlášek je 15.9.2020. Poté musím nahlásit počet účastníků.

Můj e-mail je: Radka.Dojcanova@seznam.cz  Telefon: 723464530

Přihláška na setkání příznivců PS Přátelství ve dnech 27. – 30.10.2020 na Benecku

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… Datum narození: …………………………….

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon na účastníka: ……………………………………………

Telefon na rodiče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail na rodiče: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………

Zdravotní potíže: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Léky, které účastník užívá: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potvrzuji tímto, že se výše uvedený zúčastní podzimního pobytu na Benecku s PS Přátelství Pardubice, bude se chovat podle pokynů vedoucích pobytu. Mladší 18ti let mají přísný zákaz zneužívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Platbou na účet PS Přátelství se moje přihláška stává závaznou, platba se nevrací. Nárok na vrácení je pouze tehdy, pokud by se akce nekonala.

Datum: ………………………..

Podpis rodičů (u starších 18 let podpis účastníka): …………………………………………………………….

Pomůžeme vašim dětem vrátit se do školy :)

Pionýrská skupina „Přátelství“, Pardubice, Brožíkova 436, Pardubice 530 09

Kontakt: Mgr.Bc.Radka Dojčánová, tel.: 723464530,

http://pratelstvi-pce.pionyr.cz, e-mail: radka.dojcanova@seznam.cz

Přihláška dítěte na příměstský tábor s přípravou na školu – Pardubice

Máme zájem o termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

Případně náhradní termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

 Dítě potřebuje pomoci s přípravou na tyto školní předměty: čeština – angličtina – matematika – psaní – přírodověda – vlastivěda – ……………………..*

 *Zakroužkujte svoji volbu.

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………..

Adresa bydliště:     …………………………………………………………… PSČ:……………….

Telefonní spojení v době konání tábora (uveďte více kontaktů):

…………………………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna dítěte: ……………………………………………………………………

Zdravotní problémy dítěte a léky, které dítě užívá: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Zvláštnosti dítěte: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Případné alergie: …………………………………………………………………………………………..

 

Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem):……………………………………………

E-mail (vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………..

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem): ………………………………………………

E-mail(vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

 

Pokud dítě nežije s oběma rodiči, uveďte rodiče, v jehož péči dítě je:

…………………………………………………………………………………………………

Místo setkávání: klubovna PS Přátelství, Brožíkova 436, Pardubice – dole v panelovém domě vedle Gymnázia Mozartova

Program: 2 hodiny denně příprava na vyučování, vycházky, sport, soutěže, rukodělná činnost, zpívání, povídání, promítání, karaoke, společenské hry,  kino (bude také závislé na počasí)

Stravování: děti budou mít zajištěný oběd v restauraci, svačiny a pití si bude každý nosit sám

Cena tábora: pouze případné sponzorské dary na odměny dětem

 

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30.6.2020 (pošlete poštou na adresu: Radka Dojčánová, Staroholická 442, 53401 Holice)

 

Kapacita klubovny je omezena, akce je určena pro 10 dětí ve věku od 6 do 12 let. Na došlé přihlášky budeme proto psát pořadí. Pokud by dětí bylo více, nemůžeme všechny vzít. Chceme se jim opravdu věnovat.

 

Podepsáním této přihlášky stvrzuji, že dítě je psychicky a fyzicky schopné se tábora zúčastnit. Dále stvrzuji, že je schopné se o sebe postarat v tom smyslu, že se samo nají, dojde si na toaletu, umyje si ruce, obleče se apod.

 

Souhlasím s podmínkami přihlášky dítěte na příměstský tábor v Pardubicích, stvrzuji svůj souhlas s užitím osobních údajů, včetně použití fotografií a videí z činnosti pro účely zajištění a propagace  naší činnosti a informací pro rodiče.

 

Krátce před táborem Vám zašleme důležité informace o konání tábora, uveďte proto, prosím, čitelně Váš email!!

 

V ………………………… dne  ………… 2020              Podpis rodičů: ……………………..

Tábory v době Covidové :) 2. běh

Mimořádná opatření – 2. běh – letní tábor Dřevíkov 2020

Vážení rodiče,

přihlásili jste své dítě na 2. běh letního tábora ve Dřevíkově. Od března jste netrpělivě čekali, zda se letní tábor uskuteční či nikoliv. Čekali jsme na okamžik, kdy budou tábory povoleny a kdy zároveň dostaneme bližší informace k jejich konání. V neděli 18.5. se sešlo vedení našich táborů, na tomto jednání jsme se rozhodli 2. běh uskutečnit. Na základě prováděcích předpisů ke konání tábora Vás musím seznámit s novými skutečnostmi a požádat Vás o okamžité odeslání souhlasu/nesouhlasu s účastí Vašeho dítěte na táboře.

1. Odjezd na tábor bude v sobotu 11.7.2020 v 17 hodin z Pardubic. Pokud dítě nepojede společnou dopravou, dostanete před táborem přesné pokyny k předání dítěte. Rodiče do tábora nesmí!!

2. Návrat z tábora bude 25.7.2020 kolem 11 hodiny dopoledne. (Mezi jednotlivými běhy budeme dezinfikovat celé tábořiště, včetně použití ionizátoru ve společných prostorách).

3. Na základě potvrzení účasti Vašeho dítěte na táboře Vám zašlu nový formulář na potvrzení bezinfekčnosti, ve kterém budete muset mj. potvrdit bezinfekčnost Vašeho dítěte v souvislosti s onemocněním COVID 19.

4. Potvrzení od lékaře musíte mít potvrzeno nově, nejde tedy použít potvrzení z loňského roku.

5. Před odjezdem na tábor bude probíhat zdravotní filtr, dítě s podezřením na COVID 19 nebudeme na tábor moci vzít. (Má-li Vaše dítě např. alergii, kterou bychom mohli zaměnit za příznaky onemocnění COVID 19, je potřeba, aby byla alergie a její projevy uvedena ve zdravotním potvrzení od lékaře).

6. Pokud bude mít Vaše dítě jakékoliv zdravotní potíže (nemyslím říznutí nožíkem, odřené koleno apod.), vyzveme Vás, abyste s ním navštívili lékaře. Pokud lékař povolí návrat dítěte do tábora a vystaví k tomu potvrzení, můžete dítě dovézt zpět. V případě akutních problémů budeme dítěti volat ZZS, Vás budeme informovat, vy pak budete kontaktovat zdravotnické zařízení.

7. Je nutné, aby každý z rodičů uvedl na dokumentaci, kterou Vám ještě zašlu, kontakt na osobu, kterou můžeme kdykoliv kontaktovat, aby mohla pro dítě na tábor přijet. Nebudou-li to rodiče, bude nutné uvést nějakou identifikaci (např. ČOP, datum narození apod.).

8. V případě podezření na COVID 19 u účastníka tábora v průběhu akce, bude tento okamžitě izolován, oslovíme rodiče, aby si dítě vyzvedli, tábor bude dezinfikován. Pokud bude nákaza potvrzena, musí být celá akce v součinnosti s krajskou hygienou ukončena. V tomto případě však nebudeme schopni vrátit Vám poplatek za tábor (buď vůbec, nebo v plné výši), mnoho nákupů a služeb je zařízeno již před samotnou akcí.

9. Seznamy věcí, které máte dětem připravit, jsme Vám již zaslali, budeme Vám ještě posílat aktualizaci na základě účasti/neúčasti Vašich dětí na táboře. Nicméně je nutné, abyste navíc zajistili: prostěradlo na matraci (velikost cca 180 x 70 cm), cca 5 ks roušek v igelitovém sáčku, cca 5 párů jednorázových rukavic, 10 utěrek na nádobí, ideálně starších, které už dítě nepoveze domů, více sad příborů (hlavně lžic), pokud je Vaše dítě „ztráceč“.

10. Prosím Vás o okamžité vrácení následujícího dotazníku – stačí poslat na e-mail: radka.dojcanova@seznam.cz (nejlépe do neděle 24.5.2020)

Mgr. Bc. Radka Dojčánová, hlavní vedoucí tábora

Návratka – dotazník pro rodiče k mimořádným opatřením pro konání tábora

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………

Potvrzuji, že jsem se seznámil s mimořádnými opatřeními pro konání letního tábora ve Dřevíkově v roce 2020.

Moje dítě se 2. běhu letního tábora ve Dřevíkově zúčastní – nezúčastní za výše uvedených podmínek.

Dítě pojede společnou dopravou z Pardubic – dopravíme sami na tábor (podrobnosti předání domluvím s hlavní vedoucí tábora).

Velikost oblečení mého dítěte: …………………………………………….

V ……………………………………….

Datum ……………………………….

Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) …………………………………………………

Zažehněme ohně

Zažehněme ohně
V tradiční den spojený s počátkem jara v sobotu 21. 3. v podvečer zapálíme na co nejvíce místech po celé republice pionýrské ohně. Přivítáme tak jaro, přilétající vlaštovky a pokusíme se o nový český rekord v počtu ohňů zapálených ve stejný čas!
Máme s agenturou Dobrý den sjednaný pokus o zápis do České knihy rekordů. A je jen na nás, zda počet ohňů bude dostatečný.
Rekord spočívá v současném zapálení ohňů právě v jeden okamžik, a to v půl páté odpoledne.
My se sejdeme na táboře – sraz od 12 hodin, doprava individuální. Prosím ale každého, kdo přijede, aby mi dal vědět, rádi bychom pro vás zajistili buřtíka a občerstvení.
Konec kolem 18. hodiny!!