Archiv autora: Radka Dojčánová

Na co se můžete těšit v roce 2022?

Na co se můžete těšit?
Registrace 1.-15.1.2022
Přihlášky na tábory 1.-31.1.2022..
Jarní příměstský tábor 28.2.-4.3.2022
Poslední termín pro vrácení přihlášek na letní tábor 28.2.2022
Po stopách Silver A s Kubou 26.3.2022
Za zvířátky do ZOO s Áňou 23.4.2022
Víkend na táboře s Kačkou 28.-29.5.2022
Víkend na táboře s Terďou 18.-19.6.2022
Stavba tábora – brigáda 3.-4.7.2022
Předtábor pro osm statečných ve Dřevíkově (nad 13 let) 5.-9.7.2022
Letní tábor ve Dřevíkově – expedice do jiných světů 9.-23.7.2022
Příměstský tábor I. 1.-5.8.2022
Příměstský tábor II. 8.- 12.8.2022
Příměstský tábor III. 15.- 19.8.2022
Outdoorová výprava 28.9.2022
Podzimní prázdniny na Benecku 26.-29.10.2022
Pardubice historické 13.11.2022
Adventní výlet 17.12.2022

Registrace 2022

POZOR – registrace pro rok 2022
Ode dneška do 15.1. se můžete zaregistrovat v našem spolku pro rok 2022. Registrační listy najdete v souborech, je jiný list pro členy do 18 let a jiný pro členy nad 15 let, registrační poplatek zůstává stále 200,-
Registrační list mi pošlete buď oskenovaný (ne vyfocený) na email: radka.dojcanova@seznam.cz , nebo obyčejnou poštovní zásilkou na: Radka Dojčánová, Staroholická 442, 53401 Holice.
Poplatek (můžete sloučit do jedné platby za celou rodinu) pošlete na číslo účtu 1202948339/0800, do zprávy pro příjemce napište: Registrace a jména registrovaných.
Oboje prosím nejpozději do 15.1.2022.
Moc díky, další informace následují. Volíme opět on-line formu, protože omikron… 🙂

Letní kempy s podporou MŠMT

Letní kempy s podporou MŠMT

Letní kempy realizované s podporou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již jsou zcela obsazeny, budou probíhat poslední týden v červenci a celý srpen. Pokud by se někde uvolnilo místo, dáme vědět.
Letní kempy proběhnou v klubovně naší PS, program bude zaměřen na budování týmu, rozvoj kompetencí k učení, sociálních a personálních kompetencí, posilování sportovních návyků. Pro děti bude zabezpečeno stravování 3x denně, pitný režim, výlet a další.
Určitě si to všichni užijí.

 

 Vždy od pondělí do pátku

26.7. – 30.7.2021

2.8. – 6.8.2021

9.8. – 13.8.2021

16.8. – 20.8.2021

23.8. – 27.8.2021

Program pro děti = 8 hodin denně od 7,30 do 16,00

Ve skupině  15 – 18 dětí od 6 do 15 let

Pod vedením dvou mladých dospělých vedoucích s praxí

 Zajistíme i teplý oběd, svačiny, pitný režim

Cena: vše hrazeno z podpory MŠMT

 Máme dlouhou tradici a mnoho zkušeností s prací pro děti a mladé lidi.

 

Letní tábor 2021

Tábor ve Dřevíkově 2021

Letní stanový tábor ve Dřevíkově proběhne v temínu 10.-24.7.2021.

Cena tábora:

Registrovaný člen: 3.800,-   Registr. 2 sourozenci: 7.200,-  Registr. 3 sourozenci: 10.600,-

Neregistr. člen: 4.200,-         Nereg. 2 sourozenci: 7.800,-   Nereg.. 3 sourozenci: 11.800,-

Distribuce přihlášek proběhne od 10. ledna 2021. O přihlášku si napište na email: radka.dojcanova@seznam.cz . Na žádosti jinou cestou nebudeme brát zřetel. Do žádosti o přihlášku napište: jméno a příjmení dítěte a datum narození. Od dnešního dne budeme na základě došlých žádostí vytvářet pořadník a od 10. ledna rozesílat přihlášky a další informace k táboru, přednost budou mít registrovaní členové.

Registrace 2021

Registrace PS Přátelství 2021

Registrace proběhne pouze on-line. Pro registraci vyplň přihlášku a pošli ji na email: radka.dojcanova@seznam.cz. (Jinam neposílejte!!!!) Zároveň zaplať na účet 1202948339/0800 částku 200,- za jednu registraci, do zprávy pro příjemce napiš: Registrace 21 Příjmení a jméno. Termín pro registraci je do 10. ledna 2021.

Jsme si vědomi, že velkou část loňského roku jsme nemohli konat naši činnost, přesto věříme, že nám zachováte svoji přízeň, bez členské základny nebudeme moci fungovat dál. Hned, jak to bude možné, budeme pokračovat dál… Ostatně příprava na léto už je v plném proudu.

Benecko 2020

PS Přátelství Pardubice, Brožíkova 436, 530 09 Pardubice, ps.pratelstvi.pce@centrum.cz, tel.728077121, http://pratelstvi-pce.pionyr.cz/

Ve dnech 27. – 30.10.2020 (úterý – pátek) se koná setkání příznivců PS Přátelství Pardubice v chatě Na Rychlově na Benecku, odjíždíme v úterý odpoledne. Vracíme se v pátek odpoledne.

S sebou si vezměte sportovní oblečení, pořádnou turistickou obuv, čepici, hygienické potřeby, plavky, ručníky, pláštěnku, batoh, přezůvky, nějakou sladkost na zub, psací potřeby, dobrou náladu a chuť si to užít. Nezapomeňte případné léky a kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti a kontakt na rodiče v době konání akce – předáte u autobusu vedoucí zájezdu.

Cena za celý pobyt je 1.400,- pro registrované, 1.600,- pro neregistrované členy Pionýra.

Společně s odesláním přihlášky na e-mail pošlete na účet číslo 1202948339/0800 nevratnou zálohu
ve výši 500
,- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, jména účastníků. Doplatek pošlete nejpozději do 15. října 2020.

Přihlášku mi podepsanou a oskenovanou nebo vyfocenou zašlete na mail, přihláška je platná po zaplacení zálohy. Nejpozdější termín pro odevzdání přihlášek je 15.9.2020. Poté musím nahlásit počet účastníků.

Můj e-mail je: Radka.Dojcanova@seznam.cz  Telefon: 723464530

Přihláška na setkání příznivců PS Přátelství ve dnech 27. – 30.10.2020 na Benecku

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… Datum narození: …………………………….

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon na účastníka: ……………………………………………

Telefon na rodiče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail na rodiče: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………

Zdravotní potíže: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Léky, které účastník užívá: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potvrzuji tímto, že se výše uvedený zúčastní podzimního pobytu na Benecku s PS Přátelství Pardubice, bude se chovat podle pokynů vedoucích pobytu. Mladší 18ti let mají přísný zákaz zneužívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Platbou na účet PS Přátelství se moje přihláška stává závaznou, platba se nevrací. Nárok na vrácení je pouze tehdy, pokud by se akce nekonala.

Datum: ………………………..

Podpis rodičů (u starších 18 let podpis účastníka): …………………………………………………………….

Pomůžeme vašim dětem vrátit se do školy :)

Pionýrská skupina „Přátelství“, Pardubice, Brožíkova 436, Pardubice 530 09

Kontakt: Mgr.Bc.Radka Dojčánová, tel.: 723464530,

http://pratelstvi-pce.pionyr.cz, e-mail: radka.dojcanova@seznam.cz

Přihláška dítěte na příměstský tábor s přípravou na školu – Pardubice

Máme zájem o termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

Případně náhradní termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

 Dítě potřebuje pomoci s přípravou na tyto školní předměty: čeština – angličtina – matematika – psaní – přírodověda – vlastivěda – ……………………..*

 *Zakroužkujte svoji volbu.

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………..

Adresa bydliště:     …………………………………………………………… PSČ:……………….

Telefonní spojení v době konání tábora (uveďte více kontaktů):

…………………………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna dítěte: ……………………………………………………………………

Zdravotní problémy dítěte a léky, které dítě užívá: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Zvláštnosti dítěte: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Případné alergie: …………………………………………………………………………………………..

 

Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem):……………………………………………

E-mail (vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………..

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem): ………………………………………………

E-mail(vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

 

Pokud dítě nežije s oběma rodiči, uveďte rodiče, v jehož péči dítě je:

…………………………………………………………………………………………………

Místo setkávání: klubovna PS Přátelství, Brožíkova 436, Pardubice – dole v panelovém domě vedle Gymnázia Mozartova

Program: 2 hodiny denně příprava na vyučování, vycházky, sport, soutěže, rukodělná činnost, zpívání, povídání, promítání, karaoke, společenské hry,  kino (bude také závislé na počasí)

Stravování: děti budou mít zajištěný oběd v restauraci, svačiny a pití si bude každý nosit sám

Cena tábora: pouze případné sponzorské dary na odměny dětem

 

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30.6.2020 (pošlete poštou na adresu: Radka Dojčánová, Staroholická 442, 53401 Holice)

 

Kapacita klubovny je omezena, akce je určena pro 10 dětí ve věku od 6 do 12 let. Na došlé přihlášky budeme proto psát pořadí. Pokud by dětí bylo více, nemůžeme všechny vzít. Chceme se jim opravdu věnovat.

 

Podepsáním této přihlášky stvrzuji, že dítě je psychicky a fyzicky schopné se tábora zúčastnit. Dále stvrzuji, že je schopné se o sebe postarat v tom smyslu, že se samo nají, dojde si na toaletu, umyje si ruce, obleče se apod.

 

Souhlasím s podmínkami přihlášky dítěte na příměstský tábor v Pardubicích, stvrzuji svůj souhlas s užitím osobních údajů, včetně použití fotografií a videí z činnosti pro účely zajištění a propagace  naší činnosti a informací pro rodiče.

 

Krátce před táborem Vám zašleme důležité informace o konání tábora, uveďte proto, prosím, čitelně Váš email!!

 

V ………………………… dne  ………… 2020              Podpis rodičů: ……………………..