Archiv pro měsíc: Únor 2018

Letní tábory 2018 ve Dřevíkově

Plánované termíny táborů : 1. běh 30.6. -14.7.2018, 2. běh 14.7. – 28.7.2017
Ceny pobytu zůstávají stejné. Cena přihlášky je 50,-

Registrovaný člen : 3.800,-

Reg.sourozenci : 7.200,- 2 děti

Reg.sourozenci: 10.800,-  3 děti
Neregistrovaný  člen: 4.100,-

Neregistrovaní sourozenci: 7.900,- 2 děti

Neregistrovaní sourozenci: 11.700,- 3 děti

Předvánoční výlet 2017

Předvánoční výlet do Litomyšle a na Svojanov
Vážení kolegové, děti a rodiče,
pojeďte s námi nasát předvánoční atmosféru na společném výletě.
Nabízíme vám výlet do Litomyšle a na hrad Svojanov v neděli 17. prosince 2017.
V Litomyšli – navštívíme vánoční floristickou výstavu SŠ zahradnické, škola dosahuje
ve svém oboru vysoká ocenění doma i v cizině – možnost nákupu floristických
výrobků žáků
Svojanov – prohlídka hradních interiérů a sklepení, hrad je nazýván „vilou českých královen“
a patří k nejstarším hradům králů u nás
Odjezd v 8,30 hod. od Gymnázia Mozartova ul. Pardubice, Polabiny IV. (pokud budou zájemci z Holic a okolí, pojedeme z Holic cca v 9,00 hod.)
Návrat okolo 16,00 hod. tamtéž
Cena pro registrované členy: 150,- Kč
Cena pro neregistrované členy: 200,- Kč
V ceně jsou zahrnuté vstupy, ostatní náklady budou hrazeny z prostředků PS.
Přihlášku zašlete obratem na e-mail: ps.pratelstvi.pce@centrum.cz nejpozději do 4.12.!!
Platbu zašlete na účet číslo 1202948339/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

Přihláška na výlet dne 17.12.2017 do Litomyšle a na hrad Svojanov
Z á v a z n ě přihlašuji :
Jméno a příjmení : ————————————————————
Bydliště : ————————————————————————
Datum narození : —————————————
Telefon účastníka : ————————————-
Telefon zák. zástupce : ——————————–
Kontaktní e-mail :………………………………………………………………
Na účet posílám platbu ve výši ………………………Kč
Datum: …………………… Podpis zákonného zástupce:…………………

Masopust 2018

Pojeďte s námi užít si rej masopustních maškar na Veselý Kopec v sobotu 27.1.2018.
Odjezd : parkoviště u Gymnázia Mozartova ul. v 9,00 hodin.
Návrat: okolo 15,00 hodin tamtéž
Cena zájezdu:

Děti registrované 90,-
Dospělí registrovaní 120,-
Děti neregistrované 120,-
Dospělí neregistrovaní 160,-
Děti do 6 let zdarma

Přihlášku vraťte nejpozději do 17.1.2018
Závazná přihláška na Masopust – Veselý Kopec 27.1.2018
Jméno a příjmení :………………………………………
Datum narození : …………………………………..
registrovaný – neregistrovaný*
Adresa bydliště: ……………………………………………….PSČ……..
Na účet PS č.: 120 294 83 39/0800 zasílám částku : …………
pod variabilním symbolem ……………………………………/datum narození/

*- nehodící se škrtněte
podpis: