Předvánoční výlet 2017

Předvánoční výlet do Litomyšle a na Svojanov
Vážení kolegové, děti a rodiče,
pojeďte s námi nasát předvánoční atmosféru na společném výletě.
Nabízíme vám výlet do Litomyšle a na hrad Svojanov v neděli 17. prosince 2017.
V Litomyšli – navštívíme vánoční floristickou výstavu SŠ zahradnické, škola dosahuje
ve svém oboru vysoká ocenění doma i v cizině – možnost nákupu floristických
výrobků žáků
Svojanov – prohlídka hradních interiérů a sklepení, hrad je nazýván „vilou českých královen“
a patří k nejstarším hradům králů u nás
Odjezd v 8,30 hod. od Gymnázia Mozartova ul. Pardubice, Polabiny IV. (pokud budou zájemci z Holic a okolí, pojedeme z Holic cca v 9,00 hod.)
Návrat okolo 16,00 hod. tamtéž
Cena pro registrované členy: 150,- Kč
Cena pro neregistrované členy: 200,- Kč
V ceně jsou zahrnuté vstupy, ostatní náklady budou hrazeny z prostředků PS.
Přihlášku zašlete obratem na e-mail: ps.pratelstvi.pce@centrum.cz nejpozději do 4.12.!!
Platbu zašlete na účet číslo 1202948339/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

Přihláška na výlet dne 17.12.2017 do Litomyšle a na hrad Svojanov
Z á v a z n ě přihlašuji :
Jméno a příjmení : ————————————————————
Bydliště : ————————————————————————
Datum narození : —————————————
Telefon účastníka : ————————————-
Telefon zák. zástupce : ——————————–
Kontaktní e-mail :………………………………………………………………
Na účet posílám platbu ve výši ………………………Kč
Datum: …………………… Podpis zákonného zástupce:…………………

Napsat komentář