Archiv pro měsíc: Červen 2020

Benecko 2020

PS Přátelství Pardubice, Brožíkova 436, 530 09 Pardubice, ps.pratelstvi.pce@centrum.cz, tel.728077121, http://pratelstvi-pce.pionyr.cz/

Ve dnech 27. – 30.10.2020 (úterý – pátek) se koná setkání příznivců PS Přátelství Pardubice v chatě Na Rychlově na Benecku, odjíždíme v úterý odpoledne. Vracíme se v pátek odpoledne.

S sebou si vezměte sportovní oblečení, pořádnou turistickou obuv, čepici, hygienické potřeby, plavky, ručníky, pláštěnku, batoh, přezůvky, nějakou sladkost na zub, psací potřeby, dobrou náladu a chuť si to užít. Nezapomeňte případné léky a kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti a kontakt na rodiče v době konání akce – předáte u autobusu vedoucí zájezdu.

Cena za celý pobyt je 1.400,- pro registrované, 1.600,- pro neregistrované členy Pionýra.

Společně s odesláním přihlášky na e-mail pošlete na účet číslo 1202948339/0800 nevratnou zálohu
ve výši 500
,- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, jména účastníků. Doplatek pošlete nejpozději do 15. října 2020.

Přihlášku mi podepsanou a oskenovanou nebo vyfocenou zašlete na mail, přihláška je platná po zaplacení zálohy. Nejpozdější termín pro odevzdání přihlášek je 15.9.2020. Poté musím nahlásit počet účastníků.

Můj e-mail je: Radka.Dojcanova@seznam.cz  Telefon: 723464530

Přihláška na setkání příznivců PS Přátelství ve dnech 27. – 30.10.2020 na Benecku

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… Datum narození: …………………………….

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon na účastníka: ……………………………………………

Telefon na rodiče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail na rodiče: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………

Zdravotní potíže: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Léky, které účastník užívá: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potvrzuji tímto, že se výše uvedený zúčastní podzimního pobytu na Benecku s PS Přátelství Pardubice, bude se chovat podle pokynů vedoucích pobytu. Mladší 18ti let mají přísný zákaz zneužívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Platbou na účet PS Přátelství se moje přihláška stává závaznou, platba se nevrací. Nárok na vrácení je pouze tehdy, pokud by se akce nekonala.

Datum: ………………………..

Podpis rodičů (u starších 18 let podpis účastníka): …………………………………………………………….

Pomůžeme vašim dětem vrátit se do školy :)

Pionýrská skupina „Přátelství“, Pardubice, Brožíkova 436, Pardubice 530 09

Kontakt: Mgr.Bc.Radka Dojčánová, tel.: 723464530,

http://pratelstvi-pce.pionyr.cz, e-mail: radka.dojcanova@seznam.cz

Přihláška dítěte na příměstský tábor s přípravou na školu – Pardubice

Máme zájem o termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

Případně náhradní termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

 Dítě potřebuje pomoci s přípravou na tyto školní předměty: čeština – angličtina – matematika – psaní – přírodověda – vlastivěda – ……………………..*

 *Zakroužkujte svoji volbu.

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………..

Adresa bydliště:     …………………………………………………………… PSČ:……………….

Telefonní spojení v době konání tábora (uveďte více kontaktů):

…………………………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna dítěte: ……………………………………………………………………

Zdravotní problémy dítěte a léky, které dítě užívá: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Zvláštnosti dítěte: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Případné alergie: …………………………………………………………………………………………..

 

Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem):……………………………………………

E-mail (vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………..

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem): ………………………………………………

E-mail(vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

 

Pokud dítě nežije s oběma rodiči, uveďte rodiče, v jehož péči dítě je:

…………………………………………………………………………………………………

Místo setkávání: klubovna PS Přátelství, Brožíkova 436, Pardubice – dole v panelovém domě vedle Gymnázia Mozartova

Program: 2 hodiny denně příprava na vyučování, vycházky, sport, soutěže, rukodělná činnost, zpívání, povídání, promítání, karaoke, společenské hry,  kino (bude také závislé na počasí)

Stravování: děti budou mít zajištěný oběd v restauraci, svačiny a pití si bude každý nosit sám

Cena tábora: pouze případné sponzorské dary na odměny dětem

 

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30.6.2020 (pošlete poštou na adresu: Radka Dojčánová, Staroholická 442, 53401 Holice)

 

Kapacita klubovny je omezena, akce je určena pro 10 dětí ve věku od 6 do 12 let. Na došlé přihlášky budeme proto psát pořadí. Pokud by dětí bylo více, nemůžeme všechny vzít. Chceme se jim opravdu věnovat.

 

Podepsáním této přihlášky stvrzuji, že dítě je psychicky a fyzicky schopné se tábora zúčastnit. Dále stvrzuji, že je schopné se o sebe postarat v tom smyslu, že se samo nají, dojde si na toaletu, umyje si ruce, obleče se apod.

 

Souhlasím s podmínkami přihlášky dítěte na příměstský tábor v Pardubicích, stvrzuji svůj souhlas s užitím osobních údajů, včetně použití fotografií a videí z činnosti pro účely zajištění a propagace  naší činnosti a informací pro rodiče.

 

Krátce před táborem Vám zašleme důležité informace o konání tábora, uveďte proto, prosím, čitelně Váš email!!

 

V ………………………… dne  ………… 2020              Podpis rodičů: ……………………..