Benecko 2020

PS Přátelství Pardubice, Brožíkova 436, 530 09 Pardubice, ps.pratelstvi.pce@centrum.cz, tel.728077121, http://pratelstvi-pce.pionyr.cz/

Ve dnech 27. – 30.10.2020 (úterý – pátek) se koná setkání příznivců PS Přátelství Pardubice v chatě Na Rychlově na Benecku, odjíždíme v úterý odpoledne. Vracíme se v pátek odpoledne.

S sebou si vezměte sportovní oblečení, pořádnou turistickou obuv, čepici, hygienické potřeby, plavky, ručníky, pláštěnku, batoh, přezůvky, nějakou sladkost na zub, psací potřeby, dobrou náladu a chuť si to užít. Nezapomeňte případné léky a kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti a kontakt na rodiče v době konání akce – předáte u autobusu vedoucí zájezdu.

Cena za celý pobyt je 1.400,- pro registrované, 1.600,- pro neregistrované členy Pionýra.

Společně s odesláním přihlášky na e-mail pošlete na účet číslo 1202948339/0800 nevratnou zálohu
ve výši 500
,- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, jména účastníků. Doplatek pošlete nejpozději do 15. října 2020.

Přihlášku mi podepsanou a oskenovanou nebo vyfocenou zašlete na mail, přihláška je platná po zaplacení zálohy. Nejpozdější termín pro odevzdání přihlášek je 15.9.2020. Poté musím nahlásit počet účastníků.

Můj e-mail je: Radka.Dojcanova@seznam.cz  Telefon: 723464530

Přihláška na setkání příznivců PS Přátelství ve dnech 27. – 30.10.2020 na Benecku

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………… Datum narození: …………………………….

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon na účastníka: ……………………………………………

Telefon na rodiče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail na rodiče: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………

Zdravotní potíže: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Léky, které účastník užívá: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potvrzuji tímto, že se výše uvedený zúčastní podzimního pobytu na Benecku s PS Přátelství Pardubice, bude se chovat podle pokynů vedoucích pobytu. Mladší 18ti let mají přísný zákaz zneužívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Platbou na účet PS Přátelství se moje přihláška stává závaznou, platba se nevrací. Nárok na vrácení je pouze tehdy, pokud by se akce nekonala.

Datum: ………………………..

Podpis rodičů (u starších 18 let podpis účastníka): …………………………………………………………….

Napsat komentář