Archiv pro měsíc: Leden 2021

Letní tábor 2021

Tábor ve Dřevíkově 2021

Letní stanový tábor ve Dřevíkově proběhne v temínu 10.-24.7.2021.

Cena tábora:

Registrovaný člen: 3.800,-   Registr. 2 sourozenci: 7.200,-  Registr. 3 sourozenci: 10.600,-

Neregistr. člen: 4.200,-         Nereg. 2 sourozenci: 7.800,-   Nereg.. 3 sourozenci: 11.800,-

Distribuce přihlášek proběhne od 10. ledna 2021. O přihlášku si napište na email: radka.dojcanova@seznam.cz . Na žádosti jinou cestou nebudeme brát zřetel. Do žádosti o přihlášku napište: jméno a příjmení dítěte a datum narození. Od dnešního dne budeme na základě došlých žádostí vytvářet pořadník a od 10. ledna rozesílat přihlášky a další informace k táboru, přednost budou mít registrovaní členové.

Registrace 2021

Registrace PS Přátelství 2021

Registrace proběhne pouze on-line. Pro registraci vyplň přihlášku a pošli ji na email: radka.dojcanova@seznam.cz. (Jinam neposílejte!!!!) Zároveň zaplať na účet 1202948339/0800 částku 200,- za jednu registraci, do zprávy pro příjemce napiš: Registrace 21 Příjmení a jméno. Termín pro registraci je do 10. ledna 2021.

Jsme si vědomi, že velkou část loňského roku jsme nemohli konat naši činnost, přesto věříme, že nám zachováte svoji přízeň, bez členské základny nebudeme moci fungovat dál. Hned, jak to bude možné, budeme pokračovat dál… Ostatně příprava na léto už je v plném proudu.