Letní tábor 2021

Tábor ve Dřevíkově 2021

Letní stanový tábor ve Dřevíkově proběhne v temínu 10.-24.7.2021.

Cena tábora:

Registrovaný člen: 3.800,-   Registr. 2 sourozenci: 7.200,-  Registr. 3 sourozenci: 10.600,-

Neregistr. člen: 4.200,-         Nereg. 2 sourozenci: 7.800,-   Nereg.. 3 sourozenci: 11.800,-

Distribuce přihlášek proběhne od 10. ledna 2021. O přihlášku si napište na email: radka.dojcanova@seznam.cz . Na žádosti jinou cestou nebudeme brát zřetel. Do žádosti o přihlášku napište: jméno a příjmení dítěte a datum narození. Od dnešního dne budeme na základě došlých žádostí vytvářet pořadník a od 10. ledna rozesílat přihlášky a další informace k táboru, přednost budou mít registrovaní členové.

Napsat komentář