Archiv pro měsíc: Prosinec 2019

Benecko 2019

Hola, hola, informace pro účastníky podzimního tábora❣️❣️❣️

Odjíždíme v pátek v 16,30 od klubovny v Pardubicích, v 17 hodin ze Staroholické v Holicích (odpočívadlo u žlutého obchůdku).

Pokud někdo pojedete po vlastní ose a nevím to, dejte mi vědět, ať na vás nečekáme.

Pokud někdo pojedete z Holic a nevím to, dejte mi to vědět, ať na vás nečekáme v Pardubicích.

Nezapomeňte si vzít s sebou – turistickou obuv, pláštěnku, batůžek na túry, plavky a ručník navíc na plavání, šátek na hry, malý nožík (bezpečný).

Máme naplánovaný bohatý program, tak natužte svaly a proste sluníčko, ať nás ještě ohřeje!!

Za celý tým se na vás všechny těší Radka❣️❣️

Nové kvalifikace 2020

Pardubická krajská organizace Pionýra

Závazná přihláška na školení pro získání kvalifikace pionýrského pracovníka 2.-3. května 2020

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………….…………………

Člen pionýrské skupiny: ………………………………………………………

Telefon na účastníka: ………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………

Telefon na zákonné zástupce (u mladších 18 let): ………………………

Případné zdravotní obtíže a léky (u mladších 18 let): …………………………

………………………………………………………………………………………

Mám zájem o získání kvalifikace (zakroužkuj svoji volbu):

  • Instruktor
  • Kvalifikace oddílového vedoucího
  • Volené a jmenované funkce – ……………………………………

Školení se koná ve dnech 2.- 3. května 2020 v klubovně KOP Pardubického kraje, začátek v sobotu v 9 hodin. Bližší informace dostanou účastníci před konáním akce na e-mailovou adresu. Zkouška proběhne 15. května 2020 odpoledne.

Cena za celý seminář včetně občerstvení je 300,- pro registrované členy Pionýra v roce 2020.

Přihlášky pošlete na KOP spolu s registrací do konce ledna 2020.

Platbu budete moci provést přímo na místě, pokud byste chtěli platit převodem na účet, napište si o pokyny k platbě.

Bližší informace: Radka Dojčánová, 723464530, radka.dojcanova@seznam.cz

Dne: ……………………………………             Podpis účastníka:

                                                                                        

Podpis zákonného zástupce (u mladších 18 let):

Letní tábory 2020

Letní tábory 2020:
I. běh v termínu: 28.6. – 11.7.2020
Registrovaný člen: 3.700,- Registr. 2 sourozenci: 7.000,- Registr. 3 sourozenci: 10.500,-
Neregistr. člen: 4.100,- Nereg. 2 sourozenci: 7.800,- Nereg.. 3 sourozenci: 11.700,-
II. běh v termínu: 11.7. – 25.7. 2020
Registrovaný člen: 3.800,- Registr. 2 sourozenci: 7.200,- Registr. 3 sourozenci: 10.800,-
Neregistr. člen: 4.200,- Nereg. 2 sourozenci: 8.000,- Nereg.. 3 sourozenci: 12.000,-
Vydávání přihlášek bude 15. ledna od 16 do 18 hodin v klubovně naší PS. Dostavte se všichni v daný datum, pracujeme jako dobrovolníci a máme svá zaměstnání, takže je pak velmi problematické další vydávání přihlášek.

Registrace 2020

Registrace pro pionýrský rok 2020 proběhne 15. ledna 2020 v čase 16 – 18 hodin v naší klubovně – laskavě žádáme všechny o dodržení tohoto termínu. Pokud se nemůžete v tento termín dostavit, pošlete registrační list poštou a poplatek na účet pionýrské skupiny (do zprávy pro příjemce napište registrace a jméno).