Nové kvalifikace 2020

Pardubická krajská organizace Pionýra

Závazná přihláška na školení pro získání kvalifikace pionýrského pracovníka 2.-3. května 2020

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………….…………………

Člen pionýrské skupiny: ………………………………………………………

Telefon na účastníka: ………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………

Telefon na zákonné zástupce (u mladších 18 let): ………………………

Případné zdravotní obtíže a léky (u mladších 18 let): …………………………

………………………………………………………………………………………

Mám zájem o získání kvalifikace (zakroužkuj svoji volbu):

  • Instruktor
  • Kvalifikace oddílového vedoucího
  • Volené a jmenované funkce – ……………………………………

Školení se koná ve dnech 2.- 3. května 2020 v klubovně KOP Pardubického kraje, začátek v sobotu v 9 hodin. Bližší informace dostanou účastníci před konáním akce na e-mailovou adresu. Zkouška proběhne 15. května 2020 odpoledne.

Cena za celý seminář včetně občerstvení je 300,- pro registrované členy Pionýra v roce 2020.

Přihlášky pošlete na KOP spolu s registrací do konce ledna 2020.

Platbu budete moci provést přímo na místě, pokud byste chtěli platit převodem na účet, napište si o pokyny k platbě.

Bližší informace: Radka Dojčánová, 723464530, radka.dojcanova@seznam.cz

Dne: ……………………………………             Podpis účastníka:

                                                                                        

Podpis zákonného zástupce (u mladších 18 let):

Napsat komentář