Pomůžeme vašim dětem vrátit se do školy :)

Pionýrská skupina „Přátelství“, Pardubice, Brožíkova 436, Pardubice 530 09

Kontakt: Mgr.Bc.Radka Dojčánová, tel.: 723464530,

http://pratelstvi-pce.pionyr.cz, e-mail: radka.dojcanova@seznam.cz

Přihláška dítěte na příměstský tábor s přípravou na školu – Pardubice

Máme zájem o termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

Případně náhradní termín: 27.-31.7., 3.-7.8., 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.*

 Dítě potřebuje pomoci s přípravou na tyto školní předměty: čeština – angličtina – matematika – psaní – přírodověda – vlastivěda – ……………………..*

 *Zakroužkujte svoji volbu.

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………..

Adresa bydliště:     …………………………………………………………… PSČ:……………….

Telefonní spojení v době konání tábora (uveďte více kontaktů):

…………………………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna dítěte: ……………………………………………………………………

Zdravotní problémy dítěte a léky, které dítě užívá: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Zvláštnosti dítěte: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Případné alergie: …………………………………………………………………………………………..

 

Jméno a příjmení matky: ………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem):……………………………………………

E-mail (vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

Jméno a příjmení otce: …………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………..

Adresa bydliště (pokud  není stejné s dítětem): ………………………………………………

E-mail(vyplňte čitelně!!):………………………………………………………………………

 

Pokud dítě nežije s oběma rodiči, uveďte rodiče, v jehož péči dítě je:

…………………………………………………………………………………………………

Místo setkávání: klubovna PS Přátelství, Brožíkova 436, Pardubice – dole v panelovém domě vedle Gymnázia Mozartova

Program: 2 hodiny denně příprava na vyučování, vycházky, sport, soutěže, rukodělná činnost, zpívání, povídání, promítání, karaoke, společenské hry,  kino (bude také závislé na počasí)

Stravování: děti budou mít zajištěný oběd v restauraci, svačiny a pití si bude každý nosit sám

Cena tábora: pouze případné sponzorské dary na odměny dětem

 

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30.6.2020 (pošlete poštou na adresu: Radka Dojčánová, Staroholická 442, 53401 Holice)

 

Kapacita klubovny je omezena, akce je určena pro 10 dětí ve věku od 6 do 12 let. Na došlé přihlášky budeme proto psát pořadí. Pokud by dětí bylo více, nemůžeme všechny vzít. Chceme se jim opravdu věnovat.

 

Podepsáním této přihlášky stvrzuji, že dítě je psychicky a fyzicky schopné se tábora zúčastnit. Dále stvrzuji, že je schopné se o sebe postarat v tom smyslu, že se samo nají, dojde si na toaletu, umyje si ruce, obleče se apod.

 

Souhlasím s podmínkami přihlášky dítěte na příměstský tábor v Pardubicích, stvrzuji svůj souhlas s užitím osobních údajů, včetně použití fotografií a videí z činnosti pro účely zajištění a propagace  naší činnosti a informací pro rodiče.

 

Krátce před táborem Vám zašleme důležité informace o konání tábora, uveďte proto, prosím, čitelně Váš email!!

 

V ………………………… dne  ………… 2020              Podpis rodičů: ……………………..

Napsat komentář