Tábory v době Covidové :) 2. běh

Mimořádná opatření – 2. běh – letní tábor Dřevíkov 2020

Vážení rodiče,

přihlásili jste své dítě na 2. běh letního tábora ve Dřevíkově. Od března jste netrpělivě čekali, zda se letní tábor uskuteční či nikoliv. Čekali jsme na okamžik, kdy budou tábory povoleny a kdy zároveň dostaneme bližší informace k jejich konání. V neděli 18.5. se sešlo vedení našich táborů, na tomto jednání jsme se rozhodli 2. běh uskutečnit. Na základě prováděcích předpisů ke konání tábora Vás musím seznámit s novými skutečnostmi a požádat Vás o okamžité odeslání souhlasu/nesouhlasu s účastí Vašeho dítěte na táboře.

1. Odjezd na tábor bude v sobotu 11.7.2020 v 17 hodin z Pardubic. Pokud dítě nepojede společnou dopravou, dostanete před táborem přesné pokyny k předání dítěte. Rodiče do tábora nesmí!!

2. Návrat z tábora bude 25.7.2020 kolem 11 hodiny dopoledne. (Mezi jednotlivými běhy budeme dezinfikovat celé tábořiště, včetně použití ionizátoru ve společných prostorách).

3. Na základě potvrzení účasti Vašeho dítěte na táboře Vám zašlu nový formulář na potvrzení bezinfekčnosti, ve kterém budete muset mj. potvrdit bezinfekčnost Vašeho dítěte v souvislosti s onemocněním COVID 19.

4. Potvrzení od lékaře musíte mít potvrzeno nově, nejde tedy použít potvrzení z loňského roku.

5. Před odjezdem na tábor bude probíhat zdravotní filtr, dítě s podezřením na COVID 19 nebudeme na tábor moci vzít. (Má-li Vaše dítě např. alergii, kterou bychom mohli zaměnit za příznaky onemocnění COVID 19, je potřeba, aby byla alergie a její projevy uvedena ve zdravotním potvrzení od lékaře).

6. Pokud bude mít Vaše dítě jakékoliv zdravotní potíže (nemyslím říznutí nožíkem, odřené koleno apod.), vyzveme Vás, abyste s ním navštívili lékaře. Pokud lékař povolí návrat dítěte do tábora a vystaví k tomu potvrzení, můžete dítě dovézt zpět. V případě akutních problémů budeme dítěti volat ZZS, Vás budeme informovat, vy pak budete kontaktovat zdravotnické zařízení.

7. Je nutné, aby každý z rodičů uvedl na dokumentaci, kterou Vám ještě zašlu, kontakt na osobu, kterou můžeme kdykoliv kontaktovat, aby mohla pro dítě na tábor přijet. Nebudou-li to rodiče, bude nutné uvést nějakou identifikaci (např. ČOP, datum narození apod.).

8. V případě podezření na COVID 19 u účastníka tábora v průběhu akce, bude tento okamžitě izolován, oslovíme rodiče, aby si dítě vyzvedli, tábor bude dezinfikován. Pokud bude nákaza potvrzena, musí být celá akce v součinnosti s krajskou hygienou ukončena. V tomto případě však nebudeme schopni vrátit Vám poplatek za tábor (buď vůbec, nebo v plné výši), mnoho nákupů a služeb je zařízeno již před samotnou akcí.

9. Seznamy věcí, které máte dětem připravit, jsme Vám již zaslali, budeme Vám ještě posílat aktualizaci na základě účasti/neúčasti Vašich dětí na táboře. Nicméně je nutné, abyste navíc zajistili: prostěradlo na matraci (velikost cca 180 x 70 cm), cca 5 ks roušek v igelitovém sáčku, cca 5 párů jednorázových rukavic, 10 utěrek na nádobí, ideálně starších, které už dítě nepoveze domů, více sad příborů (hlavně lžic), pokud je Vaše dítě „ztráceč“.

10. Prosím Vás o okamžité vrácení následujícího dotazníku – stačí poslat na e-mail: radka.dojcanova@seznam.cz (nejlépe do neděle 24.5.2020)

Mgr. Bc. Radka Dojčánová, hlavní vedoucí tábora

Návratka – dotazník pro rodiče k mimořádným opatřením pro konání tábora

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………

Potvrzuji, že jsem se seznámil s mimořádnými opatřeními pro konání letního tábora ve Dřevíkově v roce 2020.

Moje dítě se 2. běhu letního tábora ve Dřevíkově zúčastní – nezúčastní za výše uvedených podmínek.

Dítě pojede společnou dopravou z Pardubic – dopravíme sami na tábor (podrobnosti předání domluvím s hlavní vedoucí tábora).

Velikost oblečení mého dítěte: …………………………………………….

V ……………………………………….

Datum ……………………………….

Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) …………………………………………………

Napsat komentář