P O M O C!!! Záchrana táborové základny – transparentní účet!!

Pionýrská skupina Přátelství, Brožikova 436, 53009 Pardubice, tel. 728077121, e-mail:ps.pratelstvi.pce@centrum.cz, http://pratelstvi-pce.pionyr.cz/

Vážení přátelé,

zdravíme vás z Pardubického kraje se žádostí o pomoc, jsme členové Pionýrské skupiny Přátelství Pardubice. Naše skupina patří v kraji k největším, momentálně míváme kolem 100 registrovaných členů každý rok, ale zároveň se staráme o volnočasové vyžití dalších dětí a mladých lidí.

Více  než 40 let máme táborovu základnu na Vysočině v obci Dřevíkov, kterou dlouhá léta budujeme doslova jako vlaštovky svá hnízda. V době, kdy základna vznikala, patřil pozemek JZD Vysočina, to nám také pozemek naprosto bez problémů pronajímalo. Se změnou režimu se však pozemek, kde stojí naše základna, vrátil v restituci původním vlastníkům, také s nimi uzavíráme od 90. let smlouvu o pronájmu a platíme nájemné. Po celých cca  25 let jsme žili s tím, že bychom rádi pozemky odkoupili, abychom mohli naši základnu ještě více vylepšovat, případně ji přebudovat tak, aby se dala využívat i mimo dobu letních prázdnin. Letos konečně majitelé přišli s tím, že by chtěli pozemek prodat, nechali udělat odhadní cenu. Pozemek nám nyní nabídli za 800 tisíc, což je zároveň odhadní cena, kterou si nechali vyčíslit.

Na pozemku stojí náš majetek, který je pro pojišťovnu vyčíslen na cca 1 milion korun, je tvořen kuchyní, klubovnou, jídelnou, několika sklady, vlastní studnou, dřevníky, dále zdravotkou, zázemím pro kuchařky a technický personál, umývárnou, toaletami, 40 stany a příslušným vybavením. V případě, že pozemek nekoupíme a majitelé ho prodají někomu jinému, existuje reálný předpoklad, že budeme muset základnu zlikvidovat, což nás kromě ztráty majetku bude stát ještě další peníze za likvidaci.Táborová základna je využívána od roku 1971, do roku 1990 jsme pořádali vždy tři běhy tábora a čtvrtý běh tábora jsme pronajímali. Po roce 1990 pořádáme každý rok 2 běhy tábora, 3. běh pak pronajímame jiným pionýrským skupinám, zbytek prázdnin slouží základna vedoucím, kteří se věnují její údržbě. Na jaře a na podzim se na základně konají víkendové akce. Více než dvacet let se konaly také výměnné pobyty s dětmi z Německa. Na každém běhu  tábora bývá okolo 70 účastníků, což za ta dlouhá léta tvoří téměř 11 tisíc táborníků. Pro mnohé děti a řadu dnes již dospělých znamená Dřevíkov úžasné léto, krásné vzpomínky, šťastné dětství, první lásky.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z našich táborů: http://tabor-drevikov.rajce.idnes.cz/ , http://dojcanova.rajce.idnes.cz/.

Rádi bychom toto místo uchovali pro další generace dětí, které se zde mohou mnohému naučit. Chtěli bychom proto požádat každého, kdo by nám mohl přispět jakoukoliv finanční částkou na nákup našeho pozemku. Každá pomoc je vítána.

Pro tento účel jsme zřídili transparentní účet, na který nám můžete přispět.

Číslo účtu je: 4285395349/0800

Budeme velmi rádi, pokud tento dopis přepošlete i dalším lidem,

o kterých víte, že by nám mohli pomoci.

Mnohokrát děkujeme

děti a dospěláci PS Přátelství Pardubice

Pardubice, srpen 2016

Napsat komentář