Pionýrská skupina Přátelství Pardubice

Pionýrská skupina Přátelství sdružuje děti a dospělé, kteří chtějí společně trávit volný čas při výletech, hrách, táborech. Naše organizace má každoročně kolem 100 členů. Mezi tradiční akce patří zejména pořádání letních táborů, které se konají na vlastní  táborové základně ve Dřevíkově. Ta se nachází ve stejné lokalitě již více než 40 let, za tuto dobu se na ní setkali již tisíce dětí, rodičů, vedoucích…

Aktuální informace

Registrace pro rok 2020 je již uzavřena!!

  1. běh letního tábora je již plně obsazen
  2.  běh letního tábora – pouze 5 míst

21.3. setkání na táboře – Zažehněme ohně!

květen – nové kvalifikace instruktorů a vedoucích