Setkání oddílů – září 2018

Pionýrská skupina Přátelství, Brožíkova 436, 53009 Pardubice

ps.pratelstvi.pce@centrum.cz, 728077121

Připravili jsme pro Vás podzimní setkání, tentokrát v Rekreačním středisku Sluníčko v Trhové Kamenici, náplní setkání budou hry, soutěže, zpívání, turistika, vyžití na naší táborové základně ve Dřevíkově.

Odjezd bude dne 21.9. v 17 hodin z Pardubic od Gymnázia Mozartova, návrat v neděli 23.9. kolem 13. hodiny.

Cena za pobyt: pro registrované 50,- pro neregistrované 150,-

Cena zahrnuje: dopravu, celodenní stravování, ubytování a program (rozdíl bude hrazen z prostředků PS Přátelství)

S sebou: sportovní oblečení, boty na sport a turistiku, batůžek, čepici, pláštěnku, věci na spaní, věci na hygienu, kapesné.

Vedoucí u odjezdu odevzdáte: kartičku pojišťovny a případné léky.

Přihlášku pošlete mailem nebo poštou na adresy uvedené v záhlaví nejpozději do 31.8.2018. Platbu proveďte ve stejném termínu na účet 1202948339/0800, do příjemce napište jméno a příjmení účastníka.

Přihláška na setkání v RS Sluníčko v Trhové Kamenici ve dnech 21.-23.9.2018

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email (čitelně): ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt na rodiče v době konání akce: …………………………………………………………………………………….

Další možné kontakty: ………………………………………………………………………………………………………………

Zdravotní potíže účastníka: ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Léky, které účastník užívá: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Případné zvláštnosti dítěte: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Datum:                                                                             Podpis rodičů:

Napsat komentář