Za vysvědčení do Prahy?? Jasně!! Jedeme..

Pionýrská skupina Přátelství, Brožíkova 436, 530 09 Pardubice

ZA VYSVĚDČENÍ DO PRAHY?? Jasně!!

Pojeďte s námi 1. července 2016 na výlet do Prahy, máme v plánu navštívit výstavu o Karlu IV. ve Valdštejnské jízdarně a Muzeum Lega.

Sraz účastníků: v 7,30 pod odjezdovou tabulí na Hlavním nádraží v Pardubicích.

Příjezd: mezi 16,30 – 17,00 zpět na Hlavní nádraží do Pardubic

S sebou si vezměte: turistické oblečení a pohodlnou obuv, pláštěnku nebo deštník, jídlo na celý den, pití, kapesné na drobnosti, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, případné léky (ty nahlásí rodiče před odjezdem pedagogickému doprovodu)

Program: procházka Prahou, návštěva výstavy Císař Karel IV. 1316-2016, procházka Prahou, návštěva Muzea Lega na Národní třídě (největší muzeum v ČR). Pokud zbyde čas, stavíme se cestou zpět na nádraží v Mc´Donaldu.

Přihlášku zašlete poštou na výše uvedenou adresu nebo emailem na radka.dojcanova@seznam.cz nejpozději do 15. června 2016 (potřebuji včas zarezervovat jízdenky a muzea), peníze zašlete zároveň na účet 1202948339/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

Cena za výlet: děti – 200 Kč, registrované děti – 150 Kč, dospělí – 300 Kč, registrovaní dospělí – 150 Kč.

Závazná přihláška

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………..

Datum narození ……………………………………………………………………………………………………….

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………

Telefon účastníka: …………………………………………………………………………………………………….

Telefon na rodiče: ……………………………………………………………………………………………………..

Léky, alergie apod.:…………………………………………………………………………………………………

Přihlašuji výše uvedeného na výlet do Prahy dne 1.7.2017.

Za účastníka převádím na účet: 200 Kč – 300 Kč – 150 Kč (zakroužkujte, co platí)

Po návratu na Hlavní nádraží v Pardubicích si dítě vyzvedneme – může jít domů samo. (zakroužkujte, co platí)

Podpis rodičů:

ČOP rodičů:

Napsat komentář